Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2012

rokskoks
8897 d14d
rokskoks
6475 406e
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viashowless showless
rokskoks
4146 a3d0
Reposted fromkyky kyky viashowless showless
0600 90ca
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viashowless showless
rokskoks
Reposted fromeskapizm eskapizm viashowless showless

December 26 2011

rokskoks

December 23 2011

rokskoks
1718 12e6
Reposted fromcorsaire corsaire viashowless showless

October 30 2011

rokskoks
2194 e4a6

October 28 2011

rokskoks
5323 c63f
Reposted fromvindurinn vindurinn viaagagag agagag
rokskoks
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromptak ptak viaagagag agagag
rokskoks
3957 aa9d
rokskoks
- Tym, co stymuluje człowieka najskuteczniej jest egoizm.
- A miłość?
- Miłość wynika z pragnienia, żeby ktoś nas kochał. A to znów egoizm.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromeazyi eazyi viaagagag agagag
rokskoks
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
Reposted frommefir mefir viaagagag agagag
rokskoks
Płaczę. Idę ulicą i płaczę. Łzy mi wchodzą do ust. A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę. Cały brzuch mi się trzęsie od płaczu.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaagagag agagag
rokskoks
7265 1956
his smile. his fucking smile! *_*
Reposted fromtwice twice viaagagag agagag
rokskoks
3539 b80b
Reposted fromshoes shoes viaagagag agagag
rokskoks

Rozumiesz, że siedzisz i czekasz aż będzie za późno?

— Tak?
Reposted fromHeart-Shaped-Box Heart-Shaped-Box viaagagag agagag
9985 21f9
Reposted fromapm35 apm35 viaagagag agagag
rokskoks
7021 b7d4
 <3
Reposted fromniesrajogniem niesrajogniem viadariankaxd dariankaxd
rokskoks
7982 12c2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl